Fijnstof onder Europese norm dodelijker dan gedacht

Langdurige blootstelling aan fijnstof met concentraties onder de Europese norm, blijkt dodelijker dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een grote studie uitgevoerd onder leiding van de Universiteit Utrecht, gepubliceerd in The Lancet. Bij het onderzoek gebruikten de wetenschappers data van de European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). Het gaat om 22…

Geen maximum aan omvang megastallen Overijssel

ZWOLLE – De provincie Overijssel wil de maximumgrootte voor megastallen volgend jaar overboord gooien. Een opvallende stap; nu mogen varkensstallen niet groter zijn dan 1,5 hectare en kippenstallen niet groter dan 1,8 hectare. Maar Gedeputeerde Staten willen de branche meer de ruimte gunnen. Megastallen konden in het oude beleid slechts worden neergezet op een paar plekken,…

Europese Commissie staat maisimporten toe

De Europese Commissie heeft importlicenties afgegeven voor twee transgene maissoorten die door Monsanto op de markt worden gebracht, namelijk NK603xT25 en MON87427. De Commissie gaat hiermee in tegen een uitdrukkelijke wens van de milieucommissie van het Europees Parlement. De Europese voedselautoriteit EFSA heeft beide maissoorten als veilig bestempeld.   Lees dit artikel op boerderij.nl

Alarm over nieuwe antibioticaresistentie

  Nederland wordt extra alert op colistine-resistentie in de veehouderij. Dat zegt professor Dik Mevius van het Centraal Veterinair Instituut en grondlegger van de autoriteit diergeneesmiddelen (SDA). Aanleiding is een bevinding in China, waar gebleken is dat vee een bron kan zijn voor resistentie tegen dit antibioticum, dat als een van de laatste behandelopties wordt…

Plattelandsparlement

In 2013 was VROM? te gast in Den Haag waar het plattelandsparlement gehouden werd. Op 14 november 2015 is er wederom een plattelandsparlement waarvoor VROM? uitgenodigd is. De hoofdthema’s voor dit jaar zijn ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Maarschappelijk Vastgoed’ Actuele thema’s met goede sprekers. VROM? heeft een aantal voorstellen op het gebied van Zorg en…

Inventarisatie bestemmingsplan buitengebied Twenterand

Op 11 juni 2015 heeft VROM? bezwaar aangetekend tegen  de inventarisatie buitengebied van Twenterand. Heel veel eigenaren werden geconfronteerd met een forse verkleining van hun bouwblok. VROM? heeft voor een aantal van hen een conceptbrief gemaakt en voor een aantal van deze benadeelden heeft zij een op maat gemaakt bezwaar ingediend.   In de inleiding…

Veehouderij en humane gezondheid.

Op 13 oktober 2015 werd het Symposium  humane gezondheid en veehouderij  gehouden. Dit symposium was een initiatief van het RIVM, GGD, Wageningen UR, Universiteit Utrecht, LTO Nederland, Omgevingsdiensten en ZONMW. Het is de bedoeling op wetenschap gestoelde kennisbank te creëren. VROM? Heeft samen met Leefbaar Buitengebied aangegeven in ieder geval een verbetering te willen zien…

Lokaal veevoer

Nog steeds op grote schaal oerwoud gekapt voor veevoer Op 12 november heeft Milieudefensie tijdens een congres van de veevoersector bedrijven opgeroepen om afspraken te maken over honderd procent regionaal veevoer. We willen dat Nederlandse veevoerbedrijven stoppen met import van soja- en palmproducten. Door de groeiende vraag naar deze producten voor ons veevoer vindt grootschalige ontbossing…

Schrikt u hiervan?

Gedeputeerde Staten willen bij de Intensieve Veehouderij bedrijven uitsluitend sturen op kwaliteit. Dit betekent dat er geen maximale grootte van bedrijven wordt vastgesteld. Lees dit document dan niet: Discussienotitie 4 thema’s en verleidelijk verhaal Revisie Omgevingsvisie ter voorbereiding op de PS werksessie d.d. 4 november 2015